torstai 20. marraskuuta 2014

Markkinointi mix

Marketing mix


Teimme luennolla ryhmätöitä tutustuaksemme markinnointimixiin. Markkinointimix on markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuus ja se on alunperin jaoteltu 4P-malliin. Kokonaisvaltaisuuden vuoksi tämä 4P-malli ei välttämättä enään riitä kuvaamaan markkinoinnin kilpailukeinoja, joten sitä voidaan täydentää kolmella uudella tekijällä: People eli ihmiset, physical evidence eli fyysiset merkit, ja process eli prosessit.

Kuvan lähde

Product eli tuote tai palvelu
Tuote on tärkein osa markkinointimixiä. Koko muu markkinointi rakentuu sen ympärille. Tuotteen on vastattava kuluttajan tarpeita ja haluja. Kuluttajan arvioivat tuotetta yleensä kolmen tekijän kautta: tuotteen ominaisuudet ja laatu, palvelutavat ja niiden laatu sekä hinta. Tuotteen differoinnilla eli erilaisamisella saadaan tuote erottumaan kilpailijan tuotteesta. Differoinnille on paljon erilaisia tapoja, kuten muoto, ominaisuudet, räätälöinti, laatu, kestävyys ja muotoilu. Kilpailuetua saadaan myös lisäämällä palvelua tuotteen ympärille, kuten esimeriksiksi kunnossapitopalvelu, tuotteen asennus, asiakkaan koulutus.

-        Price eli hinta
Tuotteen hinta on kilpailukeinojen osa, joka tuo liikevaihtoa. Tuotteen hinnoittelupäätökset ovat usein monimutkaisia, sillä hintaa määrittäessä otetaan huomioon muut kilpailukeinot. On otettava huomioon valmistuskustannukset, logistiikkakutsannukset, jakelukanavat. Hintaa määrittäessä on myös mietittävä mitä kuluttaja on valmis maksamaan kyseisestä tuotteesta. Mikäli tuote on differoitu onnistuneesti, tuotteen hinnoittelu helpottuu.

-        Place eli myyntipaikka tai saatavuus

Saatavuudella tarkoitetaan ostotilaisuuden aikaansaamista. Sen tarkoituksena siis on, että asiakas ja tuote kohtaavat. Tuotteen tie alkuperäiseltä valmistajalta loppujen lopuksi kuluttajalle on monivaiheinen asiakassuhteiden ketju. Tämän ketjun muodostavat valmistaja, välittäjä ja lopullinen ostaja. Kosmetiikassa tuote valmistetaan tehtaalla, josta se kuljetetaan Suomen maahantuontiin. Maahantuonnista se myydään kosmetiikkatuotteita myyviin yrityksiin, jossa myymälän henkilökunta myy tuotteen lopulliselle asiakkaalle. Tässä ketjussa kosmetiikan myyjä toimii asiakkaan viestin viejänä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että maahantuonnin ja kosmetiikkamyyjän välillä on viestintää puolin ja toisin. Suomessa tämä hoidetaan kokemukseni mukaan erittäin hyvin.
Tuotteen saatavuudella aikaansaadaan myös tuotteen imagoa. Joillakin kosmetiikkabrändeillä on valikoimassa sellaisia tuotteita, joita myydään ainoastaan muutamassa ison tavaratalon kosmetiikkaosastolla. Tämä luo mielikuvaa siitä, että tuote on niin ainutlaatuinen, että se halutaan hankkia, vaikka matka liikeeseen olisi pitkä. Tällaisten tuotteiden kohdalla usein myös mielihyvän tunne on ostotilanteessa korkeampi. Saatavuuden rajallisuudella varmistetaan se, että tuotteiden esillepanot ovat kunnossa ja tuotteita myyvä henkilökunta on koulutettu spesifisti. Vastaavasti massalle tarkoitetut tuotteet löytyvät erikoisliikkeiden lisäksi marketeista, lähikaupoista ja kioskeilta, tarkoituksena saada tuotteita joka puolelle myyntiin ja näkyville. Tällaisen tuotteen osto tehdään helpoksi asiakkaalle.

-        Promotion eli markkinointiviestintä  
Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan yrityksen ulospäin kohdistuvaa viestintää. Siihen kuuluu mainonnan lisäksi myynninedistäminen, suhdetoiminta, tieodottaminen ja myyntityö. Näistä kerrotaan myöhemmissä teksteissä tarkemmin lisää.


-Elina Leppäkorpi

1 kommentti:

  1. Tästä olenkin joskus kuullut. Meillä markkinointiporukka varmasti töissä puhunut. Tuotekehitys alkaa pian, joten ollaan varmasti paljon näiden asioiden ääressä sitten päätösvaiheessa. Kiitos kattavasta kirjoituksesta.
    https://www.defour.fi/palvelut

    VastaaPoista