torstai 20. marraskuuta 2014

Värit ja muodot

Värit


Kun halutaan luoda jonkinlainen mielikuva ja vaikutelma yrityksestä,  on  tärkeää valita väri erittäin tarkasti. Väri on olennainen osa  yrityksen graafisesta suunnittelua ja se saattaa muodostua eräänlaiseksi yrityksen tunnisteeksi. Hyvänä esimerkkinä tässä toimii esimerkiksi Fazerin sininen, josta se tunnistetaan.

Värin valinta tulee kulkea käsi kädessä yrityksen brändin ja imagon kanssa ja sen luoma vaikutelma tulee olla sama kaikissa kohtauspisteissä.

Värejä ei voi ajatella mustavalkoisesti, sillä ne ovat monimuotoisia kommunikaatiokainoja, jotka saattavat herättää voimakkaita tunteita tai välittää yrityksestä tietoa.
Värit ovat myös kulttuurisidonnaisia, mikä tarkoittaa käytännössä sitä että  esimerkiksi Suomessa saatavan kevyt maidon tunnus, sininen on tarkoittaa Iso-Britanniassa täysmaitoa ja toisinpäin. Värillä saattaa siis olla erilaisia merkityksiä kulttuurista riippuen.


Rauhoittava ja puhdas vihreä on paljon käytetty väri esimerkiksi luomukosmetiikassa. Kuvan lähde

Tavaramerkki


Tavaramerkki on sellainen merkki, jonka avulla se voidaan yhdistää kyseiseen yritykseen. Tällainen merkki voi olla esimerkiksi jokin sana, iskulause, väri tai tuoksu. Tavaramerkkiä tulee käyttää elinkeinotoiminnassa ja sen avulla esimerkiksi kuluttajat pystyvät erottamaan kyseisen yrityksen tuotteet muista vastaavista. Merkin tulee voida muodostaa tavaramerkki ja se tulee voida esittää graafisesti. Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tämän tuotteen/palvelun tuottamiseen, mikä tarkoittaa sitä muut eivät saa sitä käyttää, eikä sitä muistuttavia merkkejä saa käyttää.

Värit, tuoksut ja äänet tavaramerkkinä


Tavaramerkillä on siis kolme ehdotonta rekisteröintiedellytystä. Merkin tulee voida muodostaa tavaramerkki ja se tulee voida esittää graafisesti.  Kuten jo edellä mainitsin, merkin on tarkoitus erottaa tuotteet/palvelut kilpailijoiden vastaavista.

Äänimerkkejä ajatellen, nuottien ja nuottiviivastojen tulee olla katsottu tarpeeksi graafisiksi esityksiksi. Värien tulee olla yksilöity kansainvälisillä värikoodeilla ja niiden yksinoikeus myönnetään, mikäli väri on tullut tutuksi (Fazerin sininen). Tuoksut eivät ole yhtä helposti selitettävissä ja tunnistettavissa tavaramerkeillä. Tuoksua ei voida havaita näköaistein, joten kuvaus annetaan aina graafisesti, sanallisesti tai näiden yhdistelmänä.  Tuoksujen rekisteröinti saatetaan myöntää, mikäli yritys myy tuoksujaan jollakin tietyllä tuoksulla ja kuluttajat oppivat tuntemaan juuri tästä kyseisen tuotemerkin.  Tuoksua ei ole kovin helppo rekisteröidä, joten yrityksen kannattaa usein suojata pakkaus ja muu ulkoasu.

Sommittelu ja tuotteiden esillepano


Sommittelu tarkoittaa  eri voimien, kuten värien ja materiaalien saattamista tasapainoiseen ja sopusointuiseen tilaan.  Sommittelussa ei ole aina kyse pelkän tasapainon etsimisestä, vaan siinä saattaa olla kyse jonkin elävän vaikutelman syntymisestä, missä jännitys ja tasapaino ovat oikeassa suhteessa sekä vaihtelevuudesta.
Sommitteluun vaikuttaa muun muassa pinnan rakenne ja miten eri  värit istuvat siinä. Valo vaikuttaa myös ratkaisevasti sommitteluun.  Mainoksissa käytetään usein myös erilaisia viivoja esimerkiksi mainoksen kehystäjänä, joten niiden suunnat ja paksuudet ovat merkittäviä seikkoja.

Neliö mainoksissa on suosittu muoto. Neliöllä pystyy ikään kuin kehystämään kuvan, jolloin lävistäjät toimivat eräänlaisina ”voimakeskuksina", jotka vievät katseen neliön kulmiin. Neliö on toisaalta melko mielikuvitukseton, mutta toimiva. Neliöllä pyritään kohdistaa katse neliön sisään, joten muun mainoksen sommittelussa pyritään huomioimaan se niin etteivät ne ole liian huomiota herättäviä.  

Myös kolmiot ja ympyrät ovat mainoksissa paljon käytettyjä.

Ympylämäinen vaikutelma kiinnittää huomiota mainokseen. 

Tuotteiden esillepano


Tuotteiden esillepano on tärkeää.  Tuotteet sijoitetaan myymässä helposti ja vaivattomasti löytyviin paikkoihin. Esillepanossa huomioidaan asiakaskierto ja hyllyn päädyt toimivat eräänlaisina tehopisteinä, joissa näkee usein esimerkiksi kampanjatuotteita.
Vaikka somistus usein jäljittelee tietynlaista kaavaa, oleellista on kuitenkin omaperäisyys, selkeys, huomiota herättävät ja kiinnostavat värit sekä valo.

Esillepanojen tulee olla kauteen ja teeman sopivia, esimerkiksi jouluna näkee paljon punaista, hopeaa ja kultaista sekä paljon valaistuja esillepanoja

Esimerkki jouluisesta näyteikkusta. Kuvan lähde

Tärkeää esillepanossa on tietenkin sen näkyvyys ja se että se herättää ylipäätään kiinnostusta.
Hyllykorkeudet vaikuttavat kuluttajien huomioarvoihin. Silmien yläpuolella olevat tasot, kiinnittävät usein heikosti huomion, kun taas silmien tasossa olevien tuotteiden huomioarvo on selkeästi parhain.  Tuotteet saattavat olla myös käsien tasossa ja lattiatasolla, joka soveltuu esimerkiksi raskaammille tuotteille.


Esillepanossa tulee kiinnittää huomiota houkuttelevuuteen, jossa runsaus on valttia. Asiakasta houkuttelee aina enemmän runsas myyntipöytä, kuin vajaan näköinen asettelu.
Tässä kirjoituksessa on käsitelty tuntien materiaaleja
-Värit ja muodot

Lähteinä käytin tuntien oppimateriaalia (PowerPoint). Lainasin lisäksi kirjan: Värit havaintojen maailmassa,  Arnkil Harald, 2008.
Lisäksi selasin erilaisia sisustuslehtiä saadakseni tekstiin ideaa.

-Sofia Nenonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti